top of page

INVESTERING

Ben je op zoek naar hulp voor de groei van je onderneming en bereid tijd en geld te investeren om je doelen te realiseren? We bieden met een gestructureerde aanpak en op basis van een gedegen methode duurzame ondersteuning. 

Neem contact op om te bespreken wat het beste bij jou past. 

pencils-762555_1920_edited.jpg

SAMENWERKING

de praktische invulling

 • We doen een intake over hoe het Due North Ventures je kan helpen je doelen te realiseren.

 • Mocht je een samenwerking aan willen gaan dan bepalen we samen de frequentie van onze afspraken (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) en de vorm (telefonisch, live).

 • De eerste keer doen we een workshop om je doelen scherp te krijgen, jouw realiteit in kaart te brengen en je opties te verkennen. Hier vanuit bepalen we waar je mee aan de slag wil gaan. 

 • We bepalen wie er naast jou uit je team betrokken wordt, zelf hou je altijd direct contact met ons.

 • Tijdens onze bijeenkomsten bespreken we de ontwikkelingen en vooruitgang en bepalen de vervolgstappen voor de komende periode.

 • Die vervolgstappen moet je dan wel kunnen uitvoeren, dat toetsen we scherp met elkaar.

 • We werken voor minimaal zes maanden samen en evalueren iedere drie maanden.

Tijd investering: vanaf een dag per maand

Financiële investering: vanaf 1500 euro per maand in een vast bedrag.

We vinden het ook leuk om  het in te vullen door middel van  een lening , aandelen  of een beloning bij succes.

AFSPRAKEN

voor alle duidelijkheid

 • Het kost je tijd en levert meer op. Dat betekent wel dat je de tijd vrij moet willen/kunnen/mogen maken.

 • We gaan altijd door verschillende leercurves, dat is niet makkelijk, maar wel nodig voor groei. We spreken af dat we daar bewust met elkaar over spreken. 

 • De samenwerking is per kwartaal opzegbaar.

 • Sommige periodes spenderen we meer tijd dan andere, als het gemiddeld maar in evenwicht is.

 • Due North Ventures werkt volgens een aantal belangrijke principes:

  • professioneel gedrag: wij handelen in het belang van de onderneming en handelen objectief.

  • vertrouwelijkheid en privacy: wij delen nooit informatie met derden.

  • belangenverstrengeling: wij vermijden dat tegenstrijdige belangen kunnen ontstaan. 

notebook-731212_1920_edited.jpg
Open Laptop_edited.jpg

UNIEKE METHODE

We baseren ons op beproefde modellen

Due North biedt een unieke methode aan gebaseerd op een fundament van een aantal bewezen modellen.  We begeleiden ondernemers op basis van ons unieke GROWTH-model.*

Lees meer over onze aanpak.

 

* De meeste van onze modellen zijn gebaseerd zijn op overtuigend wetenschappelijk onderzoek. Sommige van onze modellen zijn gebaseerd op onze ervaring en voldoen (nog) niet aan de strikte standaarden van evidence based werken. Als u vragen heeft over deze claim, laat het ons dan weten.

Weet wat je niet wil, kan of mag

en creëer de juiste voorwaarden voor groei

©2023 by Due North Ventures NL

bottom of page