top of page

AANPAK

 • In de praktijk werken we samen in een vaste frequentie van minimaal één dagdeel per maand, omdat we geloven dat dat nodig is om effectief te kunnen zijn. 

 • We bekijken samen wat de beste frequentie is. Wekelijks, tweewekelijks of één keer per maand. Dat kan ook wisselen in de tijd.

 • Tussentijds zijn we altijd bereikbaar voor vragen, waardoor je ruggespraak kunt houden.

 • We gebruiken een beproefde methode (GROWTH, zie onder) waardoor we vraagstukken op een gestructureerde manier aanpakken.

startup-593327_1920_edited.jpg
laptop-3076957_1920_edited.jpg

JE WIL GROEIEN,
WELKE VRAGEN SPELEN ER?

TEAM

 • Hoe ga ik het team laten groeien, welke structuur breng ik aan?

 • Welke rollen wil ik intern invullen, wat organiseer ik extern?

 • Hoe motiveer en ontwikkel ik mijn team?

 • Hoe zorg ik voor voldoende diversiteit van denken in mijn team?

MARKT

 • Wat is mijn waardepropositie, wie zijn mijn klanten?

 • In welke markten wil ik opereren?

 • Welke distributie kanalen ligt mijn focus?

 • Hoe veel investeer ik in marketing en sales?

 • Wat investeer ik in mijn merkbouw?

OPERATIE

 • Welke doelen en KPI’s / OKR's hanteren we om succes te meten?

 • Hoe ga ik de voortgang monitoren, welke rapportages zijn er noodzakelijk?

 • Hoe ga ik om met mijn bedrijfsrisico’s?

 • Hoe benut ik technologie?

 • Wat is een realistisch begroting? 

INNOVATIE

 • Hoe veel tijd en geld steek ik in de ontwikkeling van mijn producten of diensten?

 • Moet ik aanpassingen doen op mijn businessmodel?

 • Hoe stuur ik mijn productontwikkeling aan? 

 • Hoe ga ik mijn uitbreiding van mijn aanbod organiseren?

 • Welke trends moet ik  blijven volgen?

GROWTH-METHODE

Waarom een methode? Omdat de ervaring leert dat je verder komt door op basis van een gestructureerde aanpak aan je doelen te werken:

 

 • Goal: samen krijgen we iedere keer je doel scherp. Klinkt voor de hand liggend, alleen gaat het hier vaak al mis zonder dat je het door hebt. Doel en middel uit elkaar halen is een uitdaging die we veel tegen komen. Of te veel doelen tegelijk willen bereiken.

 • Reality: veel van ons handelen is gebaseerd op meningen en niet op feiten. We dagen je uit om te kijken of je alle informatie wel in handen hebt om het juiste besluit te nemen. We helpen je met het vergaren van de juiste informatie, kwantitatief of kwalitatief.

 • Options: er is vaak aan scala aan opties om je doel te bereiken. Welke opties heb je allemaal, en heb je ze helder voor ogen. Samen brengen we de mogelijkheden in kaart en dragen extra opties aan indien nodig of wenselijk.

 • Way forward: de grootste kunst is besluiten wat je het eerst gaat doen. Keuze te over, maar welke optie brengt je echt dichter bij je doel. Kun je de inspanning leveren, heb je de juiste competenties om het uit te voeren?

 • Hypothese: wat was de belangrijkste aanname die waar moet zijn? Blijkt dat ook in de praktijk? Zo niet dan moet je je realiteit aanpassen.

 • Test: op welke manier kun je valideren of  je hypothese klopt en de uitwerking van je optie tot het gewenste resultaat leidt. Welke meetpunten hanteer je hier voor, hoe veel tijd geef je je jezelf om dat uit te vinden?

MINDSET

Jouw collega's en jijzelf hebben een bepaalde mindset over de onderneming. Het kan helpen om te begrijpen hoe dat van invloed is op jouw groei.

 • Motivatie: wat willen jullie bereiken en waarom?

 • Omgeving: wat mogen jullie, hoe veel ruimte ervaar je vanuit je omgeving? 

 • Capaciteiten: wat kunnen jullie gaat vooral over de manier waarop je met elkaar besluiten neemt. Gebruik je data, je ervaring of zijn je waarden leidend?

SKILLSET

Om te groeien heb je vaak nieuwe kennis en/of vaardigheden nodig en wordt ander gedrag soms wenselijk. Hebben jullie die kennis en ervaring binnen je team? Kun je dat ontwikkelen of is het nodig om het toe te voegen?

Welk gebied heb wil je deze vaardigheden ontwikkelen:

 • Klanten: je marktaandeel laten groeien

 • Operatie: het bestaande model uitbouwen

 • Innovatie: nieuwe producten ontwikkelen

 • Medewerkers: investeren in je organisatie

 

TOOLSET

In iedere fase van een organisatie heb je behoefte aan bepaalde tools. De vraag is waar je wanneer in wil investeren. Dat kan gaan over:

 • Organisatie structuur: hoe heb je de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld?

 • Processen: hoe zijn je belangrijkste processen ingericht?

 • Data: welke informatie is cruciaal om de juiste besluiten te kunnen nemen

 • Technologie: welke technologie investeer je in om je onderneming te laten groeien.

Als je meer wil horen over onze aanpak neem dan contact op.

We horen graag wat jouw belangrijkste uitdagingen zijn. 

©2023 by Due North Ventures NL

bottom of page